wikid voice
top

back
Hizmet Şartları

I. Genel
1. . amaç
Bu hükmünamacı, hizmetŞartları ( burada " Hizmet") açıklamak ve tüm yönleriyle ama bulunan Sosyal Haberler Company, Ltd ( burada " Şirket" ) arasında , hak ve sorumlulukları ile sınırlı olmamak üzere , bununla ilgili 2nd Floor DooBee Binası, 11-3 Jeong - dong Jung - gu , Seul , Kore Cumhuriyeti ve üye ( burada " Üye") .

2 . Şartlar Tanımı
• Üye :Şartlar ve Koşullar kabulŞirket'in Hizmet Bir kullanıcı , kendi internet sitesinde üyeliği için geçerlidir , ve bir kullanıcı kimliği oluşturur ve erişim için parola.
• Sign-up: Bir kişiŞirketin internet sign - up sayfadakigerekli bilgileri , kabul veşirketten üyelik için onay almak amacıylaŞartları yürüterek içine girdiği bir süreç .
• Kullanıcı Kimliği : onun / kullanıcı kimliği olarak kullanılacakÜye işaret -up sağlayan benzersiz ve doğrulanabilir bir e-posta adresi
• Şifre : harf , karakter ve / veya sayılar eşsiz kombinasyonuÜye onun / Kullanıcı ID ile birlikte kullanmak için atar ki Şirketin sitesine erişirken . Yönetici :Şirketin hizmeti denetlemek ve yönetmek içinŞirket tarafından belirlenenkişi . Hesap sonlandırılması :Üye çeşitli nedenlerleşirket ile onun / onu üyeliğini kapatmak için karar verdiği bir durum .

3 . Bildirimler ve Değişiklikler
• Bu Şartlar ve KoşullarŞirketin ana ve Üye'nin erişimi için ilgili diğer web sayfalarında yer almaktadır .
•Şirket, gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizinŞartları değiştirmehakkını saklı tutar . Değiştirilmiş versiyonudeğişiklik tarihinden itibaren 15 gün boyuncaŞirketin ana sayfasında görüntülenir ve belirtilentarihten itibaren uygulanabilir olacaktır . Üye bu değişiklik (ler ) reddetmek , ve böyle bir durumda , Hesap kesildikten yürüterekŞartlar ve Koşullardaşirketin sitesininkullanımını sona erebilirhakkını saklı tutar . Üye biledeğişiklik sonrasındaŞirket'in Hizmetini kullanmaya devamdurumda ,üyeŞartlar ve Koşullarınyenilenen versiyonunu kabul etmiş sayılır .

4 . çeşitli
•Şartlar ve Koşullar belirtilmeyen kalemler veya konular genel uluslararası kongre yol göstericikurallar altında girer.
•Şirket, sunduğu bireysel hizmetlere eklemeler veya değişiklikler etkileyebilir . Bu tür eklemeler veya gerekli değişiklikleri gibi , genel açıklama üzerine veyaüye rızası sonra yürürlüğe girecek .

II . Kullanım Sözleşmesi
5 . Kullanıcı Sözleşmesini yürütülüyor
Kullanım SözleşmesiÜye kendi talimatlarına göreşirketin kayıt sayfasına onun / onun kişisel bilgilerini girdiğinde , "BenAnlaşmasını kabul " tıklamaları , yürürlüğe girecek veşirket , sırayla , o Üye'nin sign - up muvafakat .

6 . İsteyen Kullanıcı Hizmeti
•Şirketin Hizmeti kullanmak için,üyeŞirket üyelik statüsü kazandırılması için gerekli gördüğüŞirketin kayıt sayfası ilgili kişisel bilgileri sağlamanız gerekir ..
•kaydolma sayfasındaüyesi tarafından sağlanan tüm bilgiler geçerli olmalıdır . Yanlış veya geçersiz bilgi verenüye için yasal korumanın kaybedilmesi ile sonuçlanabilir .
• gerekli gördüğü gibi ,Şirket, bir grup ( birey aksine) sign - up izin verebilir. Kaydolmak bir grup adı altında isteyen VarlıkŞirket önceden onayını almak zorundadırlar. ŞöyleÜye sağlamış olacak bilgiler şunlardır :

a ) Düzenli Üye : kullanıcı kimliği , parola, gerçek adı , e-posta adresi , telefon numarası , cep telefonu numarası .
b ) Dış Üye : Bunlar yerine bir Şirket hesabı sahibi diğer sosyal ağ siteleri üzerindenşirketin web sitesine erişim üyeleri vardır . Bu üyeleri yukarıdabilgi gereğini salladı olabilir . 3 ) Grup Üyesi : grup adı ,temsilcisi yönetmen , kullanıcı kimliği , parola, e-posta adresi , ofis telefon numarası, adres , kaydolurkenkişinin , diğer iletişim bilgilerinin adının ismi . " Normal Üye " a üye olmak için sign - upzamanda onun / onu e-posta adresi ve cep telefonu numarası vermek için gereklidir .

7 . Kullanıcı Servis Aktivasyon
1 )Şirket,şarkı- up süreci gerektiren tüm ayrıntıları Üyelerine üyeliğinizi aktif olacaktır . Üyelik , ancak, inkar ya daaşağıdaki nedenlerden dolayı iptal edilebilir .
a ) e-posta adresi doğrulama hatası için
b ) üçüncü bir tarafın bilgileri ile imzalanması için
c)kayıt işlemi sırasında yanlış bilgi verilmesi için
d)Şartlar ve Koşulları ve / veya genel uluslararası sözleşmeleri ihlal kararları için
e ) Üyenin eylem (ler )Şirketin reçete Şartlar ve Koşullara bağlı olmayan , diğer durumlarda
2 )Şirket başkalarının , teknik ya da operasyonel nedenleri arasında , üyelik için onay kesebilir.

III . Sunulan Hizmetler ve Kullanım Kılavuzu
8 . sunulan Hizmetler
1 ) gibi operasyonel veya teknik sorunlar gibi belirli nedenlerle sürece , Servis , günde 24 saat , yılda 365 gün boyunca sürekli olacaktır .
2 )ŞirketŞartlar ve Koşullar başına kararlı bir hizmet sunmak için çalışacağız . Servis sistemi yorumları, doğal afetler ve diğer acil durumlar için durduruldu gereken zaman dışında ,Şirket tarafından derhal Şirketin Hizmetdurdurulması katkıda herhangi bir sorunu çözmek için elinden geleni yapacaktır
3 ) AşağıdaŞirket sağlar hizmetler: .
Onun Wikitree web sitelerinde a) İçerik
, yayınlamak , düzenlemek, silmek ve Wikitree web sitelerinde hikayeler , fotoğraflar, videolar ve diğer görüntü ile ilgili ürünler hakkında yorum b )yeteneği
Wikitree sponsorluğunda olaylar ve yarışmalara katılmak c ) Yetenek
d) Wikitree e-posta hizmeti
e )Şirket , diğer kişiler adına veya ortak geliştirme yoluyla sağlayabilir Herhangi gelecek hizmetler

9 . kullanım Kılavuzu
• En kısa sürede bir kişininŞirketin üye olur gibi , o / o Bölüm 8.3 altında listelenen tüm hizmetlerini kullanmak için uygun hale gelir .
• Üye herhangi bir zamanda onun / endişelerini veya şikayetlerini dile edebilir . ŞirketSorun geçerli gördüğü takdirde , buendişe çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz veriyor.
Üyesi • onun / kullanıcı kimliği korumak ve koruma sorumludur ve şifre ve transferi veya bir üçüncü taraf bu bilgiyi satamazsınız . Onun / kullanıcı kimliğiÜyenin kullanımının bir sonucu olarak tüm yasal yükümlülükler ve / veya şifreÜyesi sadece kalır.

IV. Yayınlanan Malzeme
10 . Yayınlanan malzeme tanımı
Girişleraşağıda şunlardır:
1 ) bütün görüşler , sorgular , cevaplar, resimler, videolar , vb gibi dosyalar veya bağlantıların hangiŞirketin web sitesi üzerineÜyesi yüklenenler .
2 )Üye oluşturur herhangi bir içerik , düzenlemeler ve / veyaWikitree platformunu kullanarak güncellemeler yanı sıra ilgili yorumlar , resimler, videolar , dosyalar ve bağlantılar revize .
3 )Üye Wikitree değildirŞirket tarafından sağlanan sitelere girer veya yüklenenler herhangi bir içerik .

11 . Yayınlanan Malzemelerin Copyright
1 )Üye gönderir veWikitree site (ler ) güncellemeleri Creative Commons Lisansı İçerik Creator Tanıtımı / Non - revizyon Madde 2.0 altında düzenlenen tüm içeriği. Gibi ,malzeme gönderildiğinoktada ,içerik yaratıcısı Wikitree olur vemalzemenin kendisi düzenleyebilir yardım veoluşturanın versiyonunu gözden geçirebilirsiniz Üyeleri arasında paylaşılabilir hale gelir . Aynı düzenleme , diğer Üyelerden katma içerikleri belirler .
2 )Şirket kopyalama , transfer , görüntü ve dağıtımını sağlayarak ortak şirketler ile birlikte Şirketin diğer hizmetlere ilişkin olarak üye oluşturulan içeriği kullanım yanı sıra çıkabilecek malzeme söyledi . Garanti Ek olarak ,Şirket,Üye içerik ekleyebilir, silebilir veya düzenleyebilirsiniz . Üye o / o Üye malzeme düzenleme ve revizyon gibiŞirket genel kullanım haklarına kadar uzanır kabul eder .

12 . Sorumluluk ve Telif Hakları ile İlgili
• Üye üçüncü tarafın telif hakları ihlal veya iftira veya iftira neden o / o gönderilen malzemeler için tek sorumlu olduğunu hatırlayarak karşı korumak gerekir .
ÜyeFirma sitesinde yaptığı / onu ilanı gönderdiğinde • , o / oŞirketi , düzenlemek, başvurusöz konusu malzemeyi gözden geçirilmesi ve / veya dağıtmak içinhakkından vazgeçmeden etkindir . Şirket ayrıca yönetmek vetelif hakları arasındaadil pragmatik ve yasal sınırlar içinde yapmadıysanız olacağıanlayışı ileMember 'den fazla rızası olmadan Hizmetleri tanıtmanıza yardımcı olacakdedi malzemeyi kullanabilirsiniz .
•Şirketin Hizmetadı ve logosutelif Ltd Sosyal Haberler Şirketi ile yalnızca yaşamaktadır.
•ÜyeŞirket'in üyeliğinden çıkmak için kararhalinde , diğer üyeleri ile birlikte oluşturulan Üyenin nakledilen malzemeler, diğer Üyenin hesabına süresiz ikamet edebilir . Ayrıca ,Şirket, üçüncü taraf dağıtılması ve daha sonra iterasyonlakonusu malzemelerin yayılması için sorumlu tutulamaz . Siteninkullanımı ile ilgili olarak bilerek hukuki ihlalleri işlemek bu Üyelerine karşı korumak amacıyla ,Şirket , yasallıksınırları içinde ,yargı endişeler yasal gerekebilirÜyenin kullanıcı kimliği ve alan adlarınınkaydını tutabiliriz . .
Üyesi •şirket veya herhangi bir üçüncü tarafŞirketin sitesindeÜyenin nakledilen veya oluşturulan malzemeyle ilgili olarak , fikri mülkiyet hakları uğrar bütün sivil ve kriminal hasar sorumludur .
• Üye Şartlar ve Koşulların Bölüm II başına , üyeŞirket'eÜyenin nakledilen oluşturulan / malzeme kullanımı veÜye onun hesabını kapatmak için karar sonra bile bu hakkın geçerli olması içinhakkı var , kabul eder .
•Üye yayınlanmıştır durumlarda oluşturulan / malzeme ( ler ) 17.1.2.3 (daha sonra bu belgede tanımlanan ) ,Şirket, malzeme ( ler ) silmehakkını saklı tutar özelliklerine altında düşüyor .
•durumundaŞirket, aslındamalzeme ( ler ) silmeye karar , ayrı ayrı ve / veya eşzamanlı 17.1.2.3 listelenenreçete eylemleri alabilir .
• Bu bölümün numarası 7 Per ,Şirket, bu silinen malzeme ( ler ) tutmak veya korumak için kendi sorumluluğunun rahatladı ..
•Şirket Üyeleri tarafından gönderilentüm içeriği incelemek veya inceleme tutulamaz .
•Şirket hesabını kapatabilir veya üyeliği Bölüm 17 altında davası için iptal edilir Üyeleri yayınlanmıştır / oluşturulan malzemeleri tutmak veya korunmasından sorumlu değildir .

V. Kişisel Bilgiler ve Gizlilik
13 . Kişisel Bilgi Kullanımı
•Üyenin onayı ile ,Şirket, e-posta ile bağlı kuruluşların tanıtım veya reklam içeriği gönderebilir .
• önceden rızası olmaksızın ,Şirket, aşağıdaki durumlar dışında , üçüncü şahıslar ile onu / ona hizmet sunarken toplanan üyenin kişisel bilgileri ortaya çıkarmak ya da paylaşmak olmaz :
a ) yargı Üye'nin ülkesi yasal amaçlar için bu tür malzemeleri talepleri zaman
b) bilgilerin istatistik / araştırma ile ilgili amaçlar için kullanılır ve bir kütle verilerinin bir parçası olarak temin edildiğinde .
•Şirket faaliyete ilişkin istatistikî nedenlerleÜyenin tüm bilgileri veya parçalar kullanabilir ,Şirket, ürün alımları , promosyon olay katılım ve üyelik promosyon olarak iş hedeflerini tanıtmak amacıyla kendi üyeleri e-posta gönderebilir . Şirket tarafından kişisel bilgilerin kullanımına ilişkin ve 3.4 başı olarak kabul ettiği üyeyukarıdaki koşulları kabul eder.

VI. Güncellenmesi ve Hesap Kapanış
14 . Güncelleniyor Hesap Bilgileri
Onun / onun durumu bir değişiklik yapıldıktan sonra • Üye en kısa sürede onun / onun bilgilerini güncellemek gerekir.
• onun / bilgilerini güncelleme değilÜyesi doğan tüm yükümlülükleriÜyesi bulunur.

15 . Hesap Kapanış
• durumda Üye onun / onun hesabını kapatmak isterse , o / ohesap sayfasındaki "Hesap kesildikten " tıklayarak yapabilirsiniz . Hesap kapatıldıktan sonra o / o bir hesabı yeniden ne zaman , o / o ,son kullanıcı kimliğini 3 ay boyunca başka bir hesap yeniden olmayabilir ve kullanılamaz .
•Şirket hesabı kapanıştarihinden itibaren altı ay süreyle Üyenin kişisel bilgilerinizi korumak olabilir .
•Şirket hesapları kapalı Üyeleri korur Kişisel bilgiler sadece Üyenin gizliliğini korumakamacıyla kullanılacaktır .

VII. hizmet Kısıtlamaları
16 . Servis kısıtlama nedenleri
1 )Şirket, iptal veya aşağıda listelenen eylemlerhalinde haber vermeden bir üyesi hizmet kısıtlayabilir :
sign - up veya Bölüm 2 6,5 kaplı olarak güncelleme işlemi sırasında gerçekler ) Misrepresentation .
b ) Toplama , ödenek veya üçüncü tarafın kullanıcı kimliği ve / veya şifre tutma .
c) Copyright veyaŞirketin fikri mülkiyet ihlali ,Şirket, sitenin diğer üyeleri veya diğer üçüncü taraflarŞirket'in operasyon ile ilişkilidir .
d) KasıtlıŞirketin hizmet veya çalışma bozulması , ya da üçüncü şahıslar tarafından kullanımı
e ) saldırgan malzemeleri oluşturma / yayınlamaktan neden olabilir herhangi bir kural ihlali .
f )Şirket Üye erişimi durdurulması için yeterince ciddi düşündüğü başka ihlaller için .

17 . Kısıtlama Seviyeleri
1 )Şirket,üye karşı disiplin adımları ilanları sınırladığı , alabilir kısıtlayıcı eylemler altı düzeyi vardır . Listelenmiş ihlaller Aşağıda , ancak bu adımlara başvurmadan doğrudan disiplin cezasına neden olabilir.
a ) Gelişigüzel ve / veya aşırı comment ilanları
siber - taciz b ) katılma ya da cesaret verici / destekleyici
c) iftira , iftira gönderilen malzemelerin kullanılması veya başkalarını kötülemek
2 ) yayınlanmıştır malzeme / yorum ve üye karşı Disiplin adımları aşağıdaki gibidir :
a ) yayınlanmıştır malzemeleri / yorumlar ihlali için
- Seviye 1 : yayınlanmıştır maddi / yorumun silinmesi ( Üye onun ileti dört kez silindi olmuştur , o / o üye uyarı alır )
- Seviye 2 : Gelecekteki gönderilenler üzerinde 7 günlük yasağı ile birlikte yayınlanmıştır malzeme / yorumun silinmesi .
- Level 3 : Gelecekteki ilanları 3 aylık yasak ve üye uyarı ile birleştiğinde gönderdi maddi / yorumun silinmesi .
b ) üye ihlaller için
- Seviye 1 : Gelecekteki ilanları 3 aylık yasak ile birlikte yayınlanmıştır malzeme / yorumun silinmesi
- Seviye 2 : üyelik iptali olasılığından haberdar Üyesi ( 3 ihlalleri sonra) ; kusurlu malzeme / Yorum silindi ve log - in 1 ay için kısıtlı .
- Seviye 3 : yayınlanmıştır malzeme / yorum ve üyelik iptali silinmesi
3 )Şart ve Koşullarında ,Şirket Üyenin kullanım durumunu ( 2 üye uyarılardan sonra ) kısıtlayabilir veya Ceza İnceleme Komitesi toplanıyor sonra 3 üye uyarılardan sonra üyelikten ( ) dan ona / onu kaldırın . ŞöyleKomitesi'nin makyaj ve prosedürü vardır :
a) Ceza İnceleme Komitesi:kusurlu malzeme / Yorum ( başkanüç arasında seçilecek ) yayınlanmıştır edildiğibölümün sorumlu kişi olmak üzere 3 farklı editörler .
b ) Adımlar : üyelik iptali Member onay uyarı göndermek , kaldırma haber 7 gün içindeşirketin sitesinde ( ) dan Üyenin hesabı kaldırmak ,konuyu yorumlayan komite toplanıp Üyesini bildirmek ,Üye karşı disiplin cezası alması içintemelini gözden .
.

VIII. Tazminat ve Muafiyetler
18 . onarım
Şirket fena halde ve isteyerek böyle sonuçlara neden olmadıkça free-to - kullanın Üyesi Servisi,ŞirketÜye maruz kalabileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz Şirketin sunan getirmedi . Ödenmiş - hizmetler içinşirket sağlayan ,koşullar ayrı ayrı belirtilecektir .

19 . muafiyetler
•ŞirketÜyesi doğal afetler ve diğer acil önlemlerin neden olabilir Şirketin hizmetlerinin kesilmesi sonucu yaşayabilirsiniz konular veya sorunlar için sorumlu tutulamaz .
•ŞirketÜyenin eylem sonucu olarak kesilmesi veyaŞirket'in Hizmet bozulması sorumlu tutulamaz .
•Şirket, garanti nebilgiler hakkındageçerliliği, doğruluğu , güncelliği veya güvenilirliği için kefil değil , ürünler, hizmetler , yazılım , grafik veya görsel / işitsel malzemeleri tasvir veyaŞirketin sitede yer .
•Şirket Üyesigeçerliliği , doğruluğu, güncelliği veya güvenilirlik malzeme / yorum gönderdi garanti etmez .
•Üye alır veŞirketin sitesinde diğer Üye ilanları hukuki , tıbbi ve ekonomik bilgiler hakkında bilgilere dayalı bir karar vermek istediği durumlarda ,Şirket, güçlüalanında uzman danışmak için ona / onu çağırıyor.

IX. çeşitli
20 . şikayet Çözünürlük
Şirket, telefonlar , belgeler , e-posta ve / veya ana sayfasınınkullanımı ile Üyelerden endişeleri veya şikayetleri ele alacak .

21 . Anlaşmazlıkların Çözümü ve Yargı
Şirketin hizmet kullanımından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklarŞirket ikametgah korurbölge mahkemesiyasal dahilindedir kalacaktır .

ek
Şartlar ve koşullar burada 1 Eylül 2013 itibaren yürürlüğe girer.